GIM potpisao ugovor za isporuku 2 generatora za novu hidroelektranu Gratkorn u Austriji

 

Već nekoliko godina je u planu izgradnja nove elektrane HE Gratkorn na rijeci Muri u blizini Graza u Austriji, ali je početak projekta odgađan zbog poteškoća kod pribavljanja potrebnih dozvola.   Početkom 2020. godine je izašao natječaj za elektromehaničku opremu koja se mogla ponuditi i u odvojenim lotovima. Končar – Generatori i motori d.d. je ponudio dva nova generatora snage 7 MVA, brzine 107,14 rpm  i napona 5,3 kV, beskontaktni sustav uzbude (INEM), rezervne dijelove, specijalne alate i naprave za montažu te montažu opreme, puštanje u pogon i probni pogon, a ugovor je potpisan krajem 5. mjeseca ove godine. Karakteristika ove elektrane je da nije predviđen mosni kran, tako će sve oprema biti spuštana u strojarnicu kroz otvor na krovu strojarnice pomoću mobilnog krana.  Građevinski radovi  započinju u 9. mjesecu ove godine, pozicije za prvi generator trebaju biti preuzete u tvornici u 3. mjesecu 2023., a za drugi generator mjesec dana kasnije, radovi na terenu za prvi generator trebaju biti gotovi početkom 2. mjeseca 2024., a krajem 2. mjeseca 2024. za drugi generator nakon čega se planira puštanje u pogon.

Uz dvije aktivne ponude Končar-Generatori i motori d.d. ima trenutno 6 ugovora u realizaciji na tržištu Njemačke i Austrije.