Certifikati

U Društvu se primjenjuje integrirani sustav upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravljem i sigurnošću.
Sustav je usklađen sa zahtjevima Kriterija osiguranja kvalitete za nuklearne elektrane -10CFR50 App B.
Društvo KONČAR – GIM d. d. posjeduje sljedeće certifikate: