EU projekti

Projekt „Razvoj potopljenog agregata za male hidroelektrane s niskim padom vode“

Projekt „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije tvrtke KONČAR – GIM d.o.o.“

Uspješno je proveden projekt „Razvoj potopljenog agregata za male hidroelektrane s niskim padom vode“