Servisne aktivnosti

Odjel Organizacije servisa i radilišta pruža podršku tijekom cijelog životnog vijeka generatora i motora kroz brzo, profesionalno i kvalitetno izvođenje radova na terenu.
Odjel se koristi svim resursima Društva, a ponajviše Tehničkim uredom, Proizvodnjom, Kontrolom kvalitete i Zaštitom na radu u svrhu organiziranja aktivnosti koje se odvijaju izvan Društva te surađuje s kompetentnim poduzećima u svrhu izvršenja ugovorenih radova na terenu.

Neke od ključnih servisnih aktivnosti su:

 • demontaža postojećih, montaža novih ili revitaliziranih strojeva ili dijelova strojeva
 • preventivno i planirano održavanje strojeva vlastite proizvodnje i strojeva drugih proizvođača

   
 • remont i sanacija postojećih strojeva ili dijelova strojeva te pripadajućih sustava

   
 • izrada i isporuka rezervnih dijelova, alata i naprava

   
 • ekspertize (dijagnostika strojeva, procjena trenutnog stanja i preostalog životnog vijeka)