Sudjelovanje na konferenciji WaterPower Canada 2022

U periodu od 21. do 23. rujna u Torontu, Kanada, održana je konferencija uz izlagački dio za proizvođače opreme pod nazivom Canadian Waterpower Week u organizaciji Waterpower Canada. Konferenciji su prisustvovale kanadske elektroprivrede (Ontario Power Generation, Hydro Quebec, Manitoba Hydro, British Columbia Power Generation, Newfoundland Labrador Hydro, Evolugen i TC Energy), regulatori tržišta, konzultanti te dobavljači opreme i usluga u hidro industriji. Na izlagačkom dijelu prisutno je bilo ukupno 30 predstavnika, većinom dobavljača opreme i usluga. Nakon 2019. godine ovo je prvi puta da se konferencija ponovno održava uživo, što je bila izvrsna prilika za obnovu postojećih kontakta kao i ostvarivanje novih.

Cilj konferencije bio je staviti fokus na planirano nadolazeće povećanje proizvodnje energije korištenjem hidro potencijala unutar energetskog miksa Kanade, poglavito povećanjem kapaciteta reverzibilnih hidroelektrana s obzirom na stabilnost opskrbe koju iste nude.

Predstavnici Končar Generatora i motora (GIM) i Končar Inženjeringa (KET) tokom konferencije održali su sastanke sa potencijalnim partnerima te su sa elektroprivredama i lokalnim tvrtkama dogovorili buduću komunikaciju kako bi se ustanovila mogućnost suradnje na kanadskom tržištu.