Prijava | Telefon: +385 1 3667 499 | gim@koncar-gim.hr
Home/Vijesti
Vijesti2021-02-03T08:38:57+00:00

Nakon što je sredinom kolovoza završena demontaža generatora G1 na HPP Kuurna u Finskoj za kupca KUURNAN VOIMA Oy (PKS), u studenom počinje montaža statora, rotora i ostale opreme na terenu. Paketiranje rotora raditi će se na terenu. Završetak radova i puštanje u pogon generatora G1 planirano je za kraj svibnja 2021. godine, nakon čega slijedi revitalizacija generatora G2.

2020/11

Categories: vijesti|

Ugovoren sinkroni generator za MHE Rasoira u Švicarskoj. Tipna oznaka generatora je 6SBV6 1000S2-16 sljedećih tehničkih karateristika 5000 kVA, 6300 V, 50 Hz, 375 okr/min, IM 4017, IP44, IC81W.

2020/09

Categories: vijesti|

Krajem kolovoza 2020., GIM je započeo sa terenskim radovima na HPP Tuggen za švedsku elektroprivredu Vattenfall. Prva faza radova koja mora biti gotovoa do 01.2021. obuhvaća paketiranje i ulaganje statora na terenu. Nakon gotovosti novog statora slijedi demontaža postojećeg statora, obnova rotora te montaža i PUP kompletnog generatora.

2020/09

Categories: vijesti|
Go to Top