Odgovornost

Društvo KONČAR – GIM d.o.o. kao ne samo vodeći proizvođač generatora i motora u regiji, nego i značajni proizvođač generatora i motora globalno, opredijeljeno je za održivi razvoj kroz trajno povećanje zadovoljstva kupaca i partnera, zaposlenika, dobavljača i drugih zainteresiranih strana.

Društvo razvija, projektira, proizvodi, montira, pušta u pogon te servisira generatore i motore uzimajući u obzir zakonske, tehničke i ostale regulative s ciljem da opasnosti i štetnosti otkloni ili svede na najmanju moguću mjeru, vodeći pri tome računa o racionalnosti ugrađenog materijala i utrošene energije te poštujući načela iz područja ljudskih prava, radnih odnosa i borbe protiv korupcije.

Primjerenom komunikacijom, trajnim usavršavanjem i sudjelovanjem svih zaposlenika i partnera, upotrebom tehnologije čiste proizvodnje i materijala prihvatljivih za okoliš, racionalnim gospodarenjem energijom i održavanjem infrastrukture unapređujemo uvjete za postizanje visoke kvalitete, zaštite okoliša, sigurnog i zdravog radnog mjesta i uspješnog poslovanja.