ODRŽIVI RAZVOJ

Društvo, da bi prepoznalo, uključilo u poslovanje i ispunilo potrebe i očekivanja zainteresiranih strana primjenjuje sedam načela upravljanja kvalitetom:

 • usmjerenost na kupca
 • vođenje

   
 • uključenost ljudi

   
 • procesni pristup

   
 • poboljšavanje

   
 • odlučivanje na temelju činjenica

   
 • upravljanje odnosima s dobavljačima

Za pojedine proizvode poštuje se i niz drugih normi i standarda u skladu sa zahtjevima kupaca i korisnika.
Jedno smo od društava Grupe KONČAR korisnik proizvoda ZelEn HEP – Opskrbe, koje se u svom poslovanju koristi energijom proizvedenom isključivo iz obnovljivih izvora.