ODRŽIVI RAZVOJ

Društvo, da bi prepoznalo, uključilo u poslovanje i ispunilo potrebe i očekivanja zainteresiranih strana primjenjuje sedam načela upravljanja kvalitetom:

  • usmjerenost na kupca
  • vođenje
  • uključenost ljudi
  • procesni pristup
  • poboljšavanje
  • odlučivanje na temelju činjenica
  • upravljanje odnosima s dobavljačima

Za pojedine proizvode poštuje se i niz drugih normi i standarda u skladu sa zahtjevima kupaca i korisnika.
Jedno smo od društava Grupe KONČAR korisnik proizvoda ZelEn HEP – Opskrbe, koje se u svom poslovanju koristi energijom proizvedenom isključivo iz obnovljivih izvora.