Ljudski potencijali

Važna odrednica strategije Društva je stvaranje tvrtke znanja koja se zasniva na sinergiji kompetencija zaposlenika. Radi očuvanja konkurentnosti, profesionalni razvoj zaposlenika i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima među najvažnijim su prioritetima organizacije. Uređivanjem radnih odnosa i internom organizacijom poštuju se važeći propisi, kolektivni i individualni ugovori te štite ljudska i građanska prava, dostojanstvo i ugled svakog zaposlenika.

Zaposlenici Društva aktivno sudjeluju u radu Kluba volontera Grupe KONČAR, u kojem zaposlenici u svoje slobodno vrijeme imaju priliku volontirati u skladu s potrebama iz raznih područja.

Društvo također financijski potpomaže sportske aktivnosti zaposlenika, kao i kulturne i ostale aktivnosti.