Novi izravan ugovor za kupca u Austriji

Nakon višemjesečnih pregovora putem telekonferencija, i dva posjeta elektrani i Kupcu, društvo KONČAR – Generatori i motori (GIM) je u listopadu ove godine potpisalo već drugi direktan ugovor s austrijskom elektroprivredom Ennskraftwerke AG.

Riječ je o kupcu koji upravlja s ukupno 14 hidroelektrana na rijekama Enns i Steyr. S godišnjom proizvodnjom od 1800 milijuna kilovat sati električne energije, koja se pušta na mrežu vlasnika Verbund i Energie Gornje Austrije, kao i za potrebe energetske infrastrukture Austrijskih željeznica, predstavlja jedan od najvažnijih austrijskih proizvođača energije iz obnovljivih izvora.

Nakon uspješno završenog projekta HE Pantaleon za navedenog Kupca, predmet ovog ugovora je Hidroelektrana (HE) Losenstein koja se nalazi otprilike 25 km južno od grada Steyra. Na elektrani Losenstein nalaze se dva sklopa generatora koji se sastoje od vertikalnih Kaplan turbina izravno povezanih s trofaznim sinkronim generatorima. GIM isporučuje dva kompletno nova statora te nove rotorske polove s povećanjem snage generatora sa 20 MVA na 22 MVA, 6,3 kV, 125 o/min te rezervne dijelove, a ugovor uključuje i demontažu, montažu, nadzor, puštanje u pogon te obuku osoblja kupca.

Otprema na teren prvog generatora planirana je u listopadu 2023. a godinu iza, u listopadu 2024. očekuje se otprema drugog generatora.

Završetak radova na terenu predviđen je u ožujku 2024. za prvi generator te u ožujku 2025. za drugi generator.