Krajem kolovoza 2020., GIM je započeo sa terenskim radovima na HPP Tuggen za Švedsku. Prva faza radova koja mora biti gotovoa do 01.2021. obuhvaća paketiranje i ulaganje statora na terenu. Nakon gotovosti novog statora slijedi demontaža postojećeg statora, obnova rotora te montaža i PUP kompletnog generatora.

2020/09