Ugovorena dva sinkrona generatora za MHE Ayranpinar u Turskoj. Tipna oznaka većeg generatora je 6SBO6 630S2-10 sljedećih tehničkih karateristika 1800 kVA, 6300 V, 50 Hz, 600 okr/min, IM 1001, IP23, IC01. Tipna oznaka manjeg generatora je 6SBO6 500M1-8 sljedećih karakteristika 1100 kVA, 6300 v, 500 hZ, 750 okr/min, IM 1001, IP23, IC01.

2020/03