Početkom kolovoza planira se preuzimanje dijela opreme za HPP Tuggen za kupca Vattenfall, Švedska. U tvornici GIM-a će se pred kupcem ispitati statorsko kućište, limovi statorskog paketa, namot te ostala oprema. Paketiranje i ulaganje statora će se raditi na terenu, počevši od sredine kolovoza 2020.

2020/03