Ugovorena dva sinkrona generatora za MHE Tibag na Filipinima. Tipne oznake generatora su 6SBO6 710S1-8 sljedećih tehničkih karateristika 3300 kVA, 6300 V, 60 Hz, 900 okr/min, IM 1001, IP23, IC01.

2020/03