Isporučena dva sinkrona generatora za MHE Tangka u Indoneziji. Tipne oznake generatora su 6SBO6 710S2-6 sljedećih tehničkih karakteristika 4000 kVA, 6300 V, 50 Hz, 1000 okr/min, IM 1002, IP23, IC01.

2020/06