Ugovorena dva sinkorna generatora za MHE Sungai Selama u Maleziji. Tipne oznake generatora su 6SBO6 900M2-14 sljedećih tehničkih karateristika 5300 kVA, 6300 V, 50 Hz, 428,57 okr/min, IM 3011, P23, IC01.

2020/02